In de loop van de tijd kunnen uw woonwensen veranderen, bijvoorbeeld door de verandering van de samenstelling van uw gezin: Een echtpaar waarvan de kinderen niet meer thuis wonen stelt andere eisen aan een woning dan een gezin met opgroeiende kinderen. Wilt u een ruime woonkeuken? Dan kan een aanbouw uitkomst bieden. En met een eenvoudig dakkapel op de slaapkamer, kan ook het bureau van uw zoon of dochter een plaats krijgen. Met een bouwaanvraag of een vergunningsaanvraag helpen wij u graag verder.[spacer height="20px"]Het begint allemaal met tekenwerk[spacer height="1px"]Uw wensen worden vastgelegd in een schetsontwerp. Deze wordt door de gemeente bekeken en beoordeeld of deze voldoet aan de redelijke eisen van de welstand en het bestemmingsplan. Na goedkeuring wordt de schets een definitief ontwerp, eventueel met benodigde constructieberekeningen bijgevoegd. Nu kan de bouwaanvraag worden ingediend. Wilt u meer weten over ons bouwkundig reken- en tekenwerk, informeer dan naar de mogelijkheden.[spacer height="20px"]Omgevingsvergunning[spacer height="1px"]Tot 2010 werd er voor alle facetten van het bouwproces afzonderlijke vergunningen verleend. Voor verbouw, nieuwbouw, sloopwerken en de milieuvergunningen diende een aparte vergunning te worden aangevraagd. Alle vergunningen vallen nu onder één noemer: de omgevingsvergunning.[spacer height="1px"]Als u alle technische details van uw verbouwing al heeft uitgewerkt, dan controleren wij of de werkzaamheden vergunningsplichtig zijn. Als dat zo is, kunnen wij de zaken omtrent de omgevingsvergunning voor u regelen.[spacer height="20px"]Vergunningsvrij bouwen[spacer height="1px"]Niet voor iedere verbouwing is tegenwoordig een vergunning nodig. Als u twijfelt of de aanpassingen aan uw woning vergunningsvrij zijn, neemt u dan even contact met ons op. Wij kunnen u hierover snel duidelijkheid geven.[spacer height="20px"]